Mechanical Technician

  • Công ty: Minh Viet Co.,Ltd - MIV
  • Loại hình: Dự Án

Hà Văn Thuật

0962682434

Hỗ trợ quý khách 24/7

| 𝗠𝗜𝗡𝗛 𝗩𝗜𝗘𝗧 𝗛𝗥 |
📮 Làm việc OFSHORE
Danh mục: ,
Gọi Ngay: 0908156112
Báo Giá Dịch Vụ: 0988580003
Hotline
Dịch Vụ