MINH VIET HR SERVICES

Minh Viet HR is a reputable and quality technical human resource contractor in Vietnam. We specialize in providing diverse human resources / technical workers from blue-collar workers, workers…

Minh Viet HR is pleased to provide this service to customers in the fields of Oil and Gas, Shipbuilding, Industrial Construction and Industrial Plants nationwide. With network…

Minh Viet HR with a team of Experts in Labor and Compensation and professionally trained C&B specialists along with a payroll and management software system…

The Labor Legalization Service Minh Viet HR provides is a form in which the Enterprise proceed the recruitment of candidates itself according to its own job requirements and assign the signing of the contract…

Outsourcing service is performed by Minh Viet HR at the customer’s factory. Machinery, equipment, factory tools provided by customers. Minh Viet HR provides workers…

CÁC DỊCH VỤ CỦA MINH VIỆT HR

Minh Việt HR là nhà thầu nhân lực kỹ thuật uy tín và chất lượng tại Việt Nam. Chúng tôi chuyên cung cấp nguồn nhân lực/ lao động kỹ thuật đa dạng từ lao động phổ thông, công nhân…

Minh Việt HR hân hạnh được cung cấp dịch vụ này tới quý khách hàng trong các lĩnh vực Dầu Khí, Đóng Tàu, Xây Dựng Công Nghiệp và Nhà Máy Công Nghiệp trên toàn quốc. Với mạng…

Minh Việt HR với đội ngũ là các Chuyên gia trong ngành Lao động Tiền Lương và đội ngũ chuyên viên C&B được đào tạo chuyên nghiệp cùng với hệ thống phần mềm tính lương và quản trị…

Dịch vụ Hợp thức hóa lao động Minh Việt HR cung cấp là hình thức mà trong đó Doanh nghiệp vẫn tự chủ động trong việc tổ chức tuyển dụng ứng viên theo yêu cầu công việc riêng của mình và ủy thác việc ký…

Dịch vụ Khoán Việc được Minh Việt HR thực hiện tại nhà xưởng của khách hàng. Máy móc thiết bị, công cụ nhà xưởng do khách hàng trang bị. Minh Việt HR cung cấp công nhân…

LIST OF JOB VACANCIES FOR RECRUITMENT


Featured Jobs

Minh Viet Co.,Ltd - MIV
Loại hình: Dự Án
Minh Viet Co.,Ltd - MIV
Loại hình: Chính Thức
Minh Viet Co.,Ltd - MIV
Loại hình: Chính Thức
Minh Viet Co.,Ltd - MIV
Loại hình: Thời vụ
DANH SÁCH CÁC CÔNG VIỆC ĐANG CÓ NHU CẦU TUYỂN DỤNG

Blog Minh Viet HR
Activities Images
Featured Customers
Các Khách Hàng Tiêu Biểu
poker online gratis
payday loans near me