Ứng Dụng Goviec

Giải pháp nhân sự và tìm kiếm việc làm hữu hiệu

Sàn giao dịch điện tử Goviec.com do Công ty TNHH Minh Việt thực hiện hoạt động và vận hành.

Thành viên trên sàn giao dịch thương mại điện tử (gồm có người tìm việc/ứng viên và nhà tuyền dụng) là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp được Goviec chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch thương mại điển tử Goviec và các bên liên quan cung cấp.

Ưu điểm nổi trội của Goviec

Tập trung việc làm kỹ thuật

Ứng tuyển cực nhanh chóng và dễ dàng

Kết nối bạn với nhà tuyển dụng

Đọc thông tin bổ ích về ngành & nghề