‘ GIẢI PHÁP NHÂN SỰ TẤT CẢ TRONG MỘT ’

Bảo trì Khí cà mau
Bảo trì Khí cà mau

Nhằm đảm bảo an toàn của hệ thống khai thác khí, chủ khí PM3 - CAA & 46 Cái Nước (PM3 Cà Mau) là nhà thầu Talisman (quốc tịch Canada) đã thông báo kế hoạch dừng cấp khí hoàn toàn trong 14 ngày, từ 6-19/7/2014, để thực hiện các công tác bảo dưỡng sửa chữa (BDSC) thiết bị

Hình ảnh hoạt động minh việt HR 1
Hình ảnh hoạt động minh việt HR 1

Công ty TNHH Minh Việt được thành lập vào tháng 11/2005. Chúng tôi đã và đang được biết đến là nhà cung cấp các dịch vụ nhân sự chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực kỹ thuật công nghiêp như dầu khí, đóng tàu, xây dựng công nghiệp, nhà máy công nghiệp….

Hình ảnh hoạt động minh việt HR 2
Hình ảnh hoạt động minh việt HR 2

Công ty TNHH Minh Việt được thành lập vào tháng 11/2005. Chúng tôi đã và đang được biết đến là nhà cung cấp các dịch vụ nhân sự chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực kỹ thuật công nghiêp như dầu khí, đóng tàu, xây dựng công nghiệp, nhà máy công nghiệp….

Hình ảnh hoạt động minh việt HR 3
Hình ảnh hoạt động minh việt HR 3

Công ty TNHH Minh Việt được thành lập vào tháng 11/2005. Chúng tôi đã và đang được biết đến là nhà cung cấp các dịch vụ nhân sự chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực kỹ thuật công nghiêp như dầu khí, đóng tàu, xây dựng công nghiệp, nhà máy công nghiệp….

Hình ảnh hoạt động minh việt HR 4
Hình ảnh hoạt động minh việt HR 4

Công ty TNHH Minh Việt được thành lập vào tháng 11/2005. Chúng tôi đã và đang được biết đến là nhà cung cấp các dịch vụ nhân sự chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực kỹ thuật công nghiêp như dầu khí, đóng tàu, xây dựng công nghiệp, nhà máy công nghiệp….

Hình ảnh hoạt động minh việt HR 5
Hình ảnh hoạt động minh việt HR 5

Công ty TNHH Minh Việt được thành lập vào tháng 11/2005. Chúng tôi đã và đang được biết đến là nhà cung cấp các dịch vụ nhân sự chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực kỹ thuật công nghiêp như dầu khí, đóng tàu, xây dựng công nghiệp, nhà máy công nghiệp